Konkursy


Konkurs Technotalent 2016

technotalentOrganizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Technotalenty.

Uczestnicy
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie, studenci i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych w wieku od 18 do 35 lat. Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać osoby indywidualne lub zespół.

Opis

Celem konkursu jest identyfikacja oraz wsparcie osób i zespołów, które tworzą innowacyjne rozwiązania technologiczne. Główne kategorie konkursu Technotalent 2016 to: Technika, Biznes oraz Technotalent Politechniki Białostockiej. Formularz umożliwia zgłoszenie zrealizowanych lub przyszłych projektów i koncepcji, które powstały w ostatnich trzech latach i nie zdobyły nagród głównych w konkursie Technotalent oraz w innych konkursach. Zgłoszony projekt powinien wykorzystywać nowoczesne technologie.

Prace konkursowe czyli filmy i prezentacje, przeanalizuje Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli firm, uczelni oraz instytucji wspierających konkurs. Kapituła wyłoni pięciu finalistów w każdej z kategorii konkursowych. Laureaci otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe. W trzeciej edycji Konkursu Technotalent do wygrania nagrody w wysokości ponad 30 000 zł i nagrody specjalne. Każdy uczestnik konkursu ma szansę na udział w specjalnym programie wsparcia uzdolnionych osób z regionu północno-wschodniej Polski realizowanym przez fundację TECHNOTALENTY i firmy partnerskie fundacji.

Pula nagród ponad 30.000 zł 25 października 2016  Technotalenty.pl

 

Wzór „islandzkiego” swetra

shutterstock_360211613sOrganizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie ProjektPolska is.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Tematem konkursu jest Wzór „islandzkiego” swetra. Uczestnicy mają za zadanie zaprojektować grafikę, którą będzie można wydrukować na koszulkach i innych przedmiotach, a także wykorzystać w drukowanych i internetowych materiałach promocyjnych.

Prace należy przesyłać e-mailem.

500 euro 31 października 2016  Lopapeysa.ProjektPolska.is

 

Konkurs na plakat promujący Instytut Polski w Wilnie

plakatmmOrganizator
Organizatorem konkursu jest Instytut Polski w Wilnie. Partnerem jest Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest przede wszystkim do artystów plastyków, projektantów grafiki, studentów uczelni artystycznych z Polski i Litwy.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować plakat promujący Instytut Polski w Wilnie.

Plakat powinien promować działalność Instytutu, odnosić się do polsko-litewskich związków w obszarze kultury, nauki, turystyki, historii, a także informować o tym, że Instytut Polski działa na Litwie już 20 lat. Na plakacie powinno znaleźć się miejsce na informację „Instytut Polski w Wilnie – już 20 lat z wami” w wersji litewskiej „Lenkijos institutas Vilniuje – jau 20 metų kartu su jumis” oraz logo Instytutu wraz z adresem strony internetowej (Lenkijosinstitutas.lt) i profili na Facebooku (Lenkijosinstitutas) i Twitterze (PLInst_Vilnius).

Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 projekty. Prace należy przesyłać e-mailem.

600 euro 2 listopada 2016  Lenkukultura.lt

 

Konkurs na projekt plakatu Staropolanki

konkurs-na-plakat-staropolanka-facebook

Organizator
Organizatorem konkursu jest firma Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU z siedzibą w Polanicy-Zdroju.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis

Przedmiotem konkursu jest projekt plakatu promującego markę Staropolanka. Plakat może zostać wykonany w dowolnej technice. Istotne jest jedynie świeże i twórcze podejście do tematu, a inspiracją powinna być oczywiście woda. Jedynym zastrzeżeniem organizatora jest umieszczenie na projekcie logotypu Staropolanki. Reszta zależy od wyobraźni i umiejętności uczestników konkursu. 

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden projekt.

Zgłoszenia należy przesłać e-mailem.

Pula nagród: 14.500 zł 10 listopada 2016 Staropolanka.pl

 

Konkurs na okładkę magazynu „Teraz Polska”

5973_teraz-polska-konkurs-na-okladke_thbOrganizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do studentów wyższych szkół artystycznych oraz studentów wydziałów o profilu artystycznym innych szkół wyższych.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować okładkę magazynu „Teraz Polska”.

Tematyka okładki powinna być zgodna z przesłaniem pisma, propagującego postawy pro-obywatelskie, nowoczesny patriotyzm oraz Polskę, jej gospodarkę, naukę i kulturę.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie konkursu.

2.000 zł oraz publikacja na okładce magazynu „Teraz Polska”  11 listopada 2016 TerazPolska.pl

 

XIV konkurs na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej

uprpOrganizator
Organizatorem konkursu jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć:
a) studenci uczelni artystycznych, wydziałów architektury oraz wydziałów sztuk plastycznych szkół wyższych – kategoria studencka,
b) uczniowie szkół artystycznych – kategoria uczniowska,
c) profesjonalni/zawodowi artyści plastycy i graficy – kategoria zamknięta,
d) inne zainteresowane osoby – kategoria otwarta.

Opis
Przedmiotem konkursu jest plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest 100. rocznica ustanowienia na ziemiach polskich ochrony własności przemysłowej. To właśnie w listopadzie 1918 roku Naczelnik Państwa – Józef Piłsudski wydał dekret powołujący Urząd Patentowy RP. Polska, dorównując standardom państw zachodnich, stawała się zarazem częścią globalnego systemu ochrony własności intelektualnej. Należy zauważyć, że niezależnie od istnienia regulacji prawnych, polska myśl techniczna i wynalazczość rozwijały się na przestrzeni wieków. Jak pisał Abraham Lincoln „bobry budują domy, lecz nie czynią tego inaczej lub lepiej niż pięć tysięcy lat temu. Człowiek nie jest więc jedynym zwierzęciem wykonującym pracę; jest jednak jedynym, które doskonali swoją działalność. Osiąga to poprzez odkrycia i wynalazki”.
Celem konkursu jest zaprojektowanie utworu w formie plakatu, który w swej idei i sposobie wyrazu będzie nawiązywał do problematyki własności intelektualnej, z uwzględnieniem 100. rocznicy ustanowienia jej ochrony na ziemiach polskich, szerzej zaś – wielowiekowej tradycji tworzenia innowacyjnych rozwiązań przez rodzimych naukowców, wynalazców oraz projektantów.

Prace należy dostarczyć na usztywnionym podkładzie (format 50 x 70 cm) oraz w wersji elektronicznej.

nagrody pieniężne 15 listopada 2016 UPRP.pl

 

Konkurs na projekt stojaka rowerowego Politechniki Białostockiej

04Organizator
Organizatorem konkursu  jest Politechnika Białostocka.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować stojak rowerowy. Stojaki wykonane według zwycięskiej koncepcji zostaną ustawione na terenie Politechniki Białostockiej.

Uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 3 projekty. Wizualizacja powinna zawierać informację o sposobie przypinania roweru, montażu stojaka oraz proponowanym materiale. Stojak musi być wykonany z materiału odpornego na negatywne działanie warunków atmosferycznych, musi umożliwiać wygodne oparcie oraz bezpieczne przypięcie roweru. Konstrukcja musi być stabilna i pozwalać na przypięcie minimum 2 rowerów.

Do projektu należy dołączyć opis, z jakich materiałów można wykonać dany stojak oraz przybliżony kosztorys wykonania. Szacunkowy koszt wykonania stojaka (materiały, robocizna) nie może przekroczyć kwoty 2 tys. zł brutto.

Rower miejski typu beach-cruiser PB-TechnoCruzer 17 listopada 2016 PB.edu.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.